Más nyelvek:

Ismerje meg a rím. Navigációs menü

Tartalom

  Régibb formája a ritmusképző alliteráció betűrím, előrímamelyet a dallam és a szöveg elválásával párhuzamosan a végrím sorvégi rím szorított ki. Az irodalomban nagyobb a szerepe, változatosabbak a ismerje meg a rím, mint a dallamra énekelt népköltészeti szövegekben.

  ismerje meg a rím

  Egyes népek pl. A versszakokra, sorokra tagolt, végrímes forma nagyjából a A legtöbb népköltészet befogadta, a mienk is; fejlettebb formáinak kialakulásában számolnunk kell nyugati mű- és népköltészeti hatásokkal. Különösen kellemes tiszta rímek azok, melyekben az első, ún.

  Teljes szövegű keresés rím: ritmikai szakaszok határpontján álló azonos vagy hasonló hangok ismétlődéséből adódó összecsengés. Régibb formája a ritmusképző alliteráció betűrím, előrímamelyet a dallam és a szöveg elválásával párhuzamosan a végrím sorvégi rím szorított ki. Az irodalomban nagyobb a szerepe, változatosabbak a típusai, mint a dallamra énekelt népköltészeti szövegekben.

  Nyelvünk jellegéből következik az ún. A tiszta rím szélső, egyben régies formája is az önrím, népköltészetünkben eléggé elterjedt, de közmondásos egyhangúságát a dallam, a tartalmi fokozatosság – Kocsmárosné, ide halat hozzon kend, Amellé meg citromos bort adjon kend!

  A magyar népi verselésre is a vegyes asszonáncos, tiszta stb.

  ismerje meg a rím

  Ritka és nem a legjobb rím az egyszótagos – Nem szólhatok fiam, mert a kőfal szorít, Magos kövek között vagyok berakva itt; – Jaj, de sáros, jaj, de hosszú ez az út, Amelyiken kilenc betyár elindult! Mindezeket rímképlet segítségével fejezzük ki, melyet az ábécé első kisbetűiből aa, bb, cc stb.

  ismerje meg a rím

  A magyar népköltészetben a páros rím a leggyakoribb, különösen kedvelik az új stílusú, 7, 8 és 11 szótagos sorú dalok aa-bb: – Szeretem a kék ibolyát; Özvegyasszony barna fiát. Ha én aztat nem ölelem, Gyötör engem a szerelem.

  A hármas rím ritkább, eredhet ismétlésből – Beteg az én rózsám, szegény, talán meg is hal; Ha meg nem hal, kínokat lát, az is nekem baj; Ha meg nem hal, kínokat lát, az is nekem baj…vagy rímtelen sorral társul xaaa: – Eresszen el ingem Erdőbe jácodni, Mezőbe nyargalni, Virágokat szedni!

  A négyes, ötös és hatos rím bokor- vagy csoportrímnek tekinthető, tulajdonképpen a páros rím többszöröződése és azzal majd mindig vegyesen fordul is elő aaaa: – Hallod-e te, jámbor gazda; Van-e jó bor a faluba?

  ismerje meg a rím

  Ha van jó bor a faluba, Hozz egy kupát vacsorára! Mindezek az egymás melletti, közeli rímek egymással és a rímtelen vaksorokkal nagyon sokféle változatban elvegyülhetnek. Minden német ismerkedés valóság show tetején, Diófa levelén, Hogy szakasztott volna Minden szegény legény?

  ismerje meg a rím

  Ugyancsak a hat szótagos sorokban fordul elő a félrím is, egyéb sorfajtákban ritka – A konyhán forgódtam, Cserefát égettem; Cserefának füstje Húzta ki a könnyem…. A keresztrím abab párhuzamos szerkezetekben, főként a balladákban fordul elő – Neveljük fel ott őt Gyenge bárányhússal, Ne töltsük be mezőt Ártatlan sírással!

  ismerje meg a rím

  Egyéb rímfajták népköltészeti előfordulása jelentéktelen. Lükő Gábor: A magyar népdalszövegek régi stílusa Népr.

  A diákok az iskolában megfelelő általános műveltséget szereznek, és megismerkednek a demokratikus magatartás szabályaival, a sikeres kommunikációt megalapozó eszközökkel. Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja, ezért az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, gyakorlásában és védelmében. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a tanulók életkorának megfelelően.