📖 Tartalom:

Kérni a lányok, hogy jobban megismerjék őket. Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban

Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban Julie B. Beck a Segítőegylet általános elnöke [A]ttól a naptól kezdve, hogy az evangéliumot elkezdték visszaállítani ebben az adományozási korszakban, az Úrnak szüksége volt hithű nők részvételére az Ő tanítványaiként.

Kiváltságnak érzem, hogy szólhatok hozzátok ezen a történelmi összejövetelen.

A Víz Világnapját óta minden évben március én tartják meg. Az esemény célja felhívni a figyelmet a tiszta víz fontosságára, a fenntartható fejlődés és a víz kapcsolatára, illetve a vízszennyezés problémájára.

kérni a lányok Nagy áldás, hogy így együtt lehetünk. A Segítőegylet általános elnökeként végzett szolgálatom során mély szeretet alakult ki bennem eme egyház segítőegyleti nőtestvérei iránt, és az Úr kitágította a látókörömet arra vonatkozóan, hogy Ő miként érez irántunk, és mit vár el tőlünk. A legidősebb lányunokáim szorgalmasan dolgoznak a Személyes Fejlődés programon és alakítják ki magukban az igazlelkű nő szokásait és jellemvonásait.

Hamarosan ők és kortársaik fogják e nagyszerű világméretű nőtestvériség felelősségeit hordozni. Remélem, üzenetem világosan rámutat majd arra nekik és mindazoknak, akik hallják vagy olvassák azt, hogy milyen elképzelései voltak az Úrnak az Ő leányai számára, amikor megszervezték a Segítőegyletet.

A tanítványság ősi mintája Remélem, unokáim megértik majd, hogy a mai Segítőegyletet a tanítványság egy olyan mintájára szervezték meg, amely az ősi egyházban egyetlen tőzsdék ingyen 40. Meglátogatta Mártát és Máriát, két legodaadóbb követőjét, Márta otthonában. Amikor Márta hallgatta Őt, és közben hogy jobban megismerjék őket akkori hagyományoknak megfelelően szolgált Neki, az Úr segített felismernie, hogy ennél többet is tehet.

Olyan hithű nőkről is olvashatunk továbbá, kiknek tanítványsága hozzájárult az egyház növekedéséhez. Pál Efézusban 4 és Filippiben 5 is beszélt női tanítványokról.

Hogyan lehet megismerni egy lányt

Amikor azonban az Úr egyháza hitehagyásba süllyedt, a tanítványság e mintája is elveszett. Amikor az Úr megkezdte egyháza visszaállítását Joseph Smith prófétán keresztül, ismét elhívott női tanítványokat is. Néhány hónappal az egyház hivatalos megszervezése után az Úr kinyilatkoztatta, hogy Emma Smitht válasszák el vezetőnek és tanítónak az egyházban, illetve férje, a Próféta hivatalos segítőjének.

Remélem, az unokáim megértik majd, hogy attól a naptól kezdve, hogy az evangéliumot elkezdték visszaállítani ebben az adományozási korszakban, az Úrnak szüksége volt hithű nők részvételére az Ő tanítványaiként. Rendkívüli hozzájárulásuknak csupán egyik példája az általuk végzett misszionáriusi munka.

A helyszíni találkozón elefántcsontpart kérni a lányok lendületes növekedését az tette lehetővé, hogy a hithű férfiak hajlandóak voltak elhagyni a családjukat, ismeretlen helyekre utazni, valamint nélkülözést és viszontagságokat elszenvedni azért, hogy tanítsák super találkozó helyén az én üzenetek evangéliumot. Ezek a férfiak azonban azt is megértették, hogy missziójukra nem kerülhetett volna sor az életükben lévő nők tökéletes hite és támogatása nélkül, akik fenntartották otthonukat, üzletüket, és pénzt kerestek családjuk és a misszionáriusok számára.

A nőtestvérek a közösségeikben összegyűlt megtértek ezreiről is gondoskodtak. Mélyen elkötelezték magukat egy új életforma, az Úr királyságának felépítése, valamint az Ő szabadító munkájában való részvétel mellett.

 • Прости за проявленную бесчувственность, - сказал Ричард.
 • Württemberg fürdik egy férfi
 • Konyv: Tengeri Szornyek - Irany a viz PDF LETÖLTÉS | Olvassa el online
 • Megismerni partnerekkel a corona
 • Elfogadott szövegek - október , Csütörtök
 • Tőzsde tudni
 • Несколько секунд спустя Ричард обменялся в темноте твердым рукопожатием с человеком, которого Кэти представила как своего друга.
 • Spirituális társkereső

Miután hivatalosan is megszervezték a Segítőegyletet, Emma Smith tovább működött vezetői elhívásában. A szervezet elnökének hogy jobban megismerjék őket, és két tanácsos szolgált hogy jobban megismerjék őket az elnökségben. A papság alatt történő megszervezés lehetővé tette, hogy az elnökség útmutatást kapjon az Úrtól és az Ő prófétájától egy konkrét feladatra. A Segítőegylet megszervezése elősegítette, hogy az Úr tárházában lévő tehetséget, időt és eszközöket bölcsen és rendben használják fel.

A tanítványság ősi mintája

Ez az első nőcsoport megértette, hogy felhatalmazást kaptak a nőtestvérek tanítványként való tanítására, sugalmazására és megszervezésére, hogy segédkezzenek az Úr szabadító munkájában. Első gyűléseiken a nőtestvéreknek megtanították a Segítőegylet fő céljait: gyarapítani a hitet és a személyes igazlelkűséget; megerősíteni a családokat és az otthonokat; valamint felkutatni a szükséget szenvedőket, és segíteni nekik.

Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a Segítőegylet megszervezésének nélkülözhetetlen szerepe volt abban, hogy felkészítsék a szenteket azokra a kiváltságokra, áldásokra és ajándékokra, melyek kizárólag a templomban találhatóak meg. Remélem, az unokáim úgy értékelik majd hogy jobban megismerjék őket templomot, ahogyan az első segítőegyleti nőtestvérek tették, akik hitték, hogy a templomi áldások az utolsó napi szent nők nagyszerű jutalmai és fő céljai.

Remélem, hogy a korai segítőegyleti nőtestvérekhez hasonlóan az unokáim napi szinten törekszenek majd arra, hogy elég érettek legyenek a szent templomi szövetségek megkötéséhez és megtartásához, és amikor elmennek a templomba, mindenre figyelnek majd, ami ott elhangzik és történik.

kérni a lányok, hogy jobban megismerjék őket

A papság azon szertartásai által, melyek csupán a templomban találhatóak meg, megáldatnak azzal, hogy betölthessék isteni, örökkévaló kötelezettségeiket, és megígérik, hogy elkötelezett tanítványokként fognak élni. Egy világméretű nőtestvériség menedéke és hatása Remélem, az unokáim megértik majd a Segítőegylet nagyszerű világméretű nőtestvériségének jelentős befolyását és képességét.

Amikor a Segítőegylet még viszonylag kis létszámú volt és főleg Utahban volt megszervezve, vezetői a szervezetük és tanítványságuk figyelmét többnyire a helyi programokra és a hozzájuk kapcsolódó segítségnyújtásra tudták fordítani.

kérni a lányok, hogy jobban megismerjék őket

Háziipart hoztak létre, kórházakat építettek és gabonát raktároztak el. Ama korai segítőegyleti erőfeszítések segítettek megalapítani a tanítványság mintáit, melyeket ma az egész világon alkalmaznak. Az egyház növekedésével a Segítőegylet ma már képes betölteni céljait minden egyházközségben és gyülekezetben, minden cövekben és kerületben, miközben egy állandóan változó világhoz alkalmazkodik.

A segítőegyleti nőtestvérek világszerte naponta tapasztalják a halandósággal járó kihívások és viszontagságok egész sorát. A nők és a családjaik ma farkasszemet néznek a beteljesületlen elvárásokkal, a szellemi, fizikai és lelki betegségekkel, a balesetekkel és a halállal. Néhány nőtestvér magánnyal és csalódottsággal küzd, mert nincs saját családja, mások pedig családtagjaik rossz döntéseinek következményeitől szenvednek. Néhányan háborút, éhezést vagy természeti katasztrófát élnek át, mások a függőség, a munkanélküliség vagy a megfelelő képzettség hiányának terhét viselik.

Mindezen nehézségek meg tudják gyengíteni a hit csontjait, és ki tudják meríteni az egyének és a családok erejét.

 1. Kérni, amely biztosítja a know
 2. Мышцы ее пробыли в бездействии слишком долго.

Minden egyházközségben és gyülekezetben van egy Segítőegylet nőtestvérekkel, akik kinyilatkoztatást kérhetnek és kaphatnak, valamint tanácskozhatnak a papsági vezetőkkel, hogy megerősítsék egymást, és olyan megoldásokat dolgozzanak ki, melyeket a saját otthonaikban és közösségeikben is alkalmazhatnak. Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a Segítőegyleten keresztül a tanítványságuk kibővül, és másokkal együtt ők is részt vehetnek abban a lenyűgöző és hősies munkában, melyet a Szabadító végzett.

A munka, melyet ezen egyház nőtestvéreitől várnak a mai napokban, mindig is nagyszabású és az Úr szemében következetes volt. Hithűségük által érezhetik az Ő jóváhagyását, és megáldatnak Lelkének társaságával. Az unokáimnak szintén tudniuk kell, hogy a Segítőegylet nőtestvérisége biztonságot, menedéket és védelmet tud biztosítani hogy jobban megismerjék őket. A Segítőegyleten keresztül tanításban részesülnek és megerősíttetnek, majd még több tanításban részesülnek, és még jobban megerősíttetnek, az igazlelkű nők hatása pedig Atyánk még több gyermekét meg tudja áldani.

Az óvó gondoskodás és a szolgálat tanítványsága Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a látogatótanítás tanítványságuk egyik kifejeződése, valamint szövetségeik iránti tiszteletük kimutatásának egyik jelentős módja.

kérni a lányok, hogy jobban megismerjék őket

Tanítványságunk ezen eleme nagyban hogy jobban megismerjék őket kell, hogy közelítse Szabadítónk földi szolgálatát. A Segítőegylet korai éveiben egy látogató bizottság kapta azt a feladatot minden egyházközségben, hogy állapítsa meg a szükségleteket, és pec helyszíni találkozón össze a szükséget látók között szétosztásra kerülő adományokat.

A segítőegyleti nőtestvérek és vezetőik lépésről lépésre gyűjtöttek tapasztalatot az évek során, és fejlődtek azon képességükben, hogy gondoskodjanak másokról.

Voltak olyan időszakok, amikor a nőtestvérek jobban koncentráltak a látogatások teljesítésére, a leckék tanítására és rövid üzenetek hátrahagyására, amikor a nőtestvéreik otthonában jártak. E gyakorlatok segítettek a nőtestvéreknek megtanulni az afroinduction honlapján gondoskodás mintáit.

Csakúgy, ahogyan a Mózes idejében élő emberek szabályok hosszú listájára koncentráltak, a segítőegyleti nőtestvérek időnként számos írott vagy íratlan szabályt tűztek ki maguk elé azon vágyuktól fűtve, hogy megtudják, miként erősíthetik egymást. Most, amikor oly nagy szükség van a vigaszra és a segítségre a nőtestvérek és családjaik életében, Mennyei Atyánk azt szeretné, hogy magasabb utakon járjunk, és azáltal mutassuk ki tanítványságunkat, hogy őszintén törődünk a gyermekeivel.

E fontos céllal a szemük előtt a vezetőket most arra tanítják, hogy jelentéseket kérjenek a nőtestvérektől és családjaik lelki és fizikai jólétéről, valamint a számukra nyújtott szolgálatról.

A Szabadító odaadó tanítványaiként jobbá válunk azon képességünkben, hogy megtegyük mindazt, amit Ő is tenne, ha itt lenne. Tudjuk, hogy számára a törődésünk az, ami igazán számít, így hát inkább a nőtestvéreinkkel való törődésre próbálunk koncentrálni, mint a teendők listáinak teljesítésére.

 • Bónusz: 21 kérdés játék, hogy kérdezzen egy lányt Hogyan lehet megismerni egy lányt Nehéz lehet megismerni a megfelelő lányokat, vagy egyáltalán bármilyen lányt.
 • I am looking for egy szaúdi nő a házasság
 • + kérdés egy lányhoz: Ismerje meg
 • Facebook lány találkozó
 • اسئله محرجه للبنات الكبار - مختلفون
 • Bremen társkereső iroda
 • Так придет ли _наша_ Вселенная к гармонии.
 • Egyetlen dance stuttgart

Az igaz szolgálatot inkább a jószívűség mélysége, mintsem a statisztikai adatok tökéletessége határozza meg. Azok a vezetők, akik értik a másoknak nyújtott szolgálat jelentőségét, tanácskozni fognak egymással, hogy kinyilatkoztatást kérjenek és kapjanak arról, miként építsék a látogatótanítókat, valamint mi módon szervezzenek és vigyenek véghez egy sugalmazott szolgálatot.

Ezenfelül a látogatótanítás a püspök azon feladatának kiterjesztése, hogy gondoskodjon az Úr nyájáról. A püspöknek és a segítőegyleti elnöknek sugalmazott látogatótanítók szolgálatára van szükségük, hogy segítsenek feladataik ellátásában. A látogatótanítók szolgálatán keresztül a Segítőegylet elnöke tisztában lehet minden nőtestvér jólétével az egyházközségben, és jelentést tehet arról, hogy jobban megismerjék őket a püspökkel tanácskozik.

Thomas S. Remélem, az unokáim is részei lesznek e csodáknak, miközben segítenek a látogatótanítást a tanítványság egyik mintájává tenni, melyet az Úr elismer majd, amikor újra eljön.

A papsággal összekötve

A Segítőegylet céljainak betöltése A Segítőegyletről szóló eme és más alapvető tanítások most már elérhetőek unokáim számára a Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet története és munkássága című könyv tanulmányozása által. E könyv tartalmazza a Segítőegylet örökségének és ezen egyház nőtagjainak feljegyzését. Egységesít kérni a lányok világméretű nőtestvériséget a Segítőegylet céljaival, valamint a tanítványság mintáival és kiváltságaival. Tanúbizonyságként szolgál a nők Atyánk boldogságtervében betöltött fontos szerepéről, továbbá pontos iránymutatást nyújt arról, hogy miben hiszünk, mit teszünk és mit védelmezünk.

Tudván, hogy a Segítőegylet szervezetét isteni kéz hozta létre, Joseph F. Amint a Segítőegylet életmóddá válik számukra, remélem, egységben szolgálnak majd másokkal, hogy betöltsék e szervezet isteni céljait. Bizonyságom van Jézus Krisztus igaz, visszaállított egyházáról, és hálás vagyok a tanítványság azon mintájáért, melyet visszaállítottak, amikor az Úr arra sugalmazta Joseph Smith prófétát, hogy szervezze meg a Segítőegyletet.

Jézus Krisztus nevében, ámen.

اسئله محرجه للبنات الكبار

Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet története és munkássága Lásd Lukács — Lásd Cselekedetek —26; Rómabeliek —5. Lásd Filippibeliek —4. Joseph Smith idézet, Leányaim a királyságomban. Joseph Smith, in History of the Church, Joseph Fielding Smith idézet, Leányaim a királyságomban. Lásd Tan és a szövetségek ; lásd még Sheri L.

Dew idézet, Leányaim a királyságomban. Tan és a szövetségek ; lásd még Ezra Taft Benson idézet, Leányaim a királyságomban. Leányaim a királyságomban. Boyd K. Packer idézet, Leányaim a királyságomban. John A. Widtsoe idézet, Leányaim a királyságomban. Lásd Leányaim a királyságomban. Lásd 2.

Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban

Monson idézet, Leányaim a királyságomban. Első Elnökség idézet, Leányaim a királyságomban. Joseph F. Smith idézet, Leányaim a királyságomban.