Archive:Regionális szintű népességi statisztika

Egyedülálló nők eichstätt

Kiindulópont: demográfiai fejlemények az Európai Unióban A demográfiai változások nagymértékben meghatározzák az európaiak életét.

Ez az arány alig több mint fele az öt évtizeddel ezelőtt mért értéknek.

Az Unió lakosságának szerkezete és profilja jelentős mértékben megváltozott, többek között az alacsonyabb termékenységi arány, a családformák változásai, a nagyobb személyes függetlenség iránti igény, a hagyományos nemi szerepek eltolódása, az intenzívebb migrációa fokozott földrajzi mobilitás és a növekvő várható élettartam miatt.

E demográfiai változások eredményeképpen megváltoztak a családok jellemzői: csökkent a háztartások átlagos mérete, új együttélési sémák — bejegyzett regisztrált és nem bejegyzett élettársi kapcsolatok — alakultak ki, és soha nem látott magasságokba szökött az egyedül élők száma.

egyedülálló nők eichstätt

Következésképpen ma egészen másképp élünk, mint ötven évvel ezelőtt, és valószínű, hogy az elkövetkező évtizedekben is jelentős változásokra kell számítani, többek között az EU népességének fokozatos elöregedése kapcsán. Valószínű ezenkívül, hogy még inkább lelassul majd a népesség növekedése az EU területén: olyannyira, hogy a következő 30—40 év során várhatóan megáll, majd akár csökkenésnek is indulhat a szokásosan az EUban élők teljes száma.

egyedülálló nők eichstätt

Külföldi állampolgárok A fokozott mobilitás miatt az elmúlt évtizedekben megnőtt a migránsok száma: ez egyaránt igaz a régiók közötti, az Unión belüli és a harmadik országokból az Unióba irányuló migrációra.

Egyes migránsok életszínvonaluk javítása például jobb munkalehetőségek érdekében indulnak útnak, mások azonban külső tényezők hatására például konfliktusok vagy elnyomás elől menekülve kénytelenek elhagyni otthonaikat. A két vagy több állampolgársággal rendelkező személyekhez csak egyetlen állampolgárságot kell hozzárendelni, melyet a következő rangsor alapján kell meghatározni: adatközlő ország; vagy amennyiben a személy nem az adatközlő ország állampolgára: más EU-tagállam; vagy amennyiben a személy nem egy másik EU-tagállam állampolgára: harmadik országok.

A bevándorlás jelenti az Unióban az egyik legvitatottabb problémát: egyes régiókban lendületes, sokszínű közösségek élnek, mások azonban komoly kihívásokkal szembesülnek a migránsok integrációjának javítása terén. Meg kell jegyezni, hogy noha a migránsok integrációjának léteznek bizonyos regionális szempontjai, ezt a kérdést rendszerint nemzeti szinten kezelik.

egyedülálló nők eichstätt

A nettó migráció a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az es évek óta fontos tényezőt képvisel az Unió demográfiájának alakulásában. A harmadik országokból érkező migránsok számát általában korlátozzák például kvóták formájában vagy sajátos feltételekhez kötik munkaajánlat birtoklása, bizonyos szintet elérő készségek vagy képesítések, oktatási intézményben fennálló tanulói jogviszony stb. A nemzetközi migránsok adott esetben növelhetik a gazdasági kibocsátást, mivel betölthetik a képesítést nem igénylő szabad állásokat, illetve az olyan szaktudást igénylő munkaköröket, amelyek ellátásához az adott ország nem rendelkezik elegendő szakképzett munkaerővel például az egészségügyi ágazatban.

Egyes uniós tagállamokban jellemzően magas a nem gazdasági célú nemzetközi migráció szintje: itt a migráció hátterében elsősorban a családok újraegyesítése, a tanulás vagy humanitárius okok állnak. A külföldi lakosság tekintetében fontos különbséget tenni a külföldön születettek és a külföldi állampolgárok között.

A cikkben szereplő információk azokon a külföldi állampolgárokon alapulnak, akiknek szokásos tartózkodási helye ben az Európai Unióban volt.

Archive:Regionális szintű népességi statisztika

Fontos megjegyezni, hogy az ismertetett statisztikák az életvitelszerűen az Unióban tartózkodó külföldi állampolgárokra vonatkoznak, így nem tartoznak bele egyedülálló nők eichstätt évenként Európába érkező migránsok és migrációs áramlások, és ellenkezőleg: a külföldi állampolgárok nem feltétlenül migránsok mivel egyes uniós tagállamokban a külföldi állampolgárok nagy arányban már az adott országban születtek.

Ez különösen jellemző volt Kirde-Eesti észt régióra és a lett fővárost, Rigát körülvevő régióra. Ezeken az országokon kívül még Belgiumban haladta meg a külföldi állampolgárok száma az egymilliót 1,2 millió fő. Északkelet-Észtország lakossága közel felerészben külföldi állampolgárokból állt, akik nagy része az Unión kívüli országokból érkezett Eszerint a külföldi állampolgárok aránya általában magasabb volt az Unió nyugati részén, mint a keleti régiókban.

egyedülálló nők eichstätt

Az egyes tagállamokon belül gyakran fordulnak elő olyan körülhatárolt térségek, ahol a külföldi rezidensek nagyobb arányban vannak jelen a népességben. Kirde-Eesti régióban a külföldi rezidensek aránya több mint háromszorosa volt a nemzeti átlagnak. Ezenkívül három, uniós határral rendelkező svájci régió — Genf GenèveBasel-Stadt és az ország legnyugatibb csücskében fekvő Vaud régió fővárosa Lausanne — esetében is uniós tagállamok polgárai tették ki a külföldi lakosság többségét. Számos európai nagyvárosra jellemző a külföldi állampolgárok viszonylag nagy aránya Az 1.

A népszámlálást megelőző évben új szokásos tartózkodási helyre költözött lakosok A munkalehetőség csak egy a számos ok közül, amiért az emberek a költözés mellett döntenek.

  1. Beguines és Koldusok - uj-uaz.hu
  2. A hátgerinc 3-dimenziós felvétele Kisfiú lesz!
  3. Frauenarztpraxis West - multilinguale Frauenärzte in Regensburg
  4. Krónika | Sapientia

Van, aki közelebb akar költözni családjához vagy barátaihoz; mások életstílusukat kívánják megváltoztatni például városból vidékre költöznekés előfordul az is, hogy a családi állapotban bekövetkező változások például a család bővülése, válás vagy idős kor miatt van szükség új lakóhelyre, illetve más méretű vagy bamberg tudják lakásra.

A szokásos tartózkodási hely változása A nép- és lakásszámlálás rákérdezett az akkori és az egy évvel korábbi szokásos lakóhely közötti összefüggésre is. Ennek köszönhetően a következő kritériumok szerint gyűjthető információ a lakosság mozgásáról: azon lakosok, akiknek a népszámlálást megelőző évben nem változott a szokásos tartózkodási helye; azon lakosok, akiknek a népszámlálást egyedülálló nők eichstätt évben változott a szokásos tartózkodási helye, akik ugyanazon tagállamon belül költöztek, ugyanazon NUTS 3 régión belül, más NUTS 3 régióból, akik az adatszolgáltató tagállamon kívülről költöztek az országba tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó ország uniós tagállam-e vagy nem.

A pénzügyi és gazdasági válságig fokozatosan nőtt a egyedülálló nők eichstätt mobilitása az Unión belül eleinte a déli és az északi, később a keleti és nyugati tagállamok között is : ennek oka elsősorban a jövedelmek és munkabérek szintje közötti különbség volt.

  • Ebay nő keres férfit
  • Bevezetés: a bizánci liturgiáról.

A válság első hatásai között volt — a munkalehetőségek csökkenése miatt — a munkavállalói mobilitás visszaszorulása; a mobilitás hátterében az utóbbi időben egyre inkább a különböző főként az euróövezethez tartozó tagállamok munkanélküliségi rátája közötti eltérés áll.

A térkép érdekessége, hogy az eltérések elsősorban nem az egyes régiók, hanem inkább a tagállamok szintjén mutatkoznak, ami arra utal, hogy a nemzeti munkaerő- és lakáspiac jelentős szerepet játszik a költözés gyakoriságának meghatározásában. A népszámlálást megelőző évben lakóhelyet változtatók aránya különösen nagy volt Szlovákiában és néhány egyesült királyságbeli városban.

Viszonylag magas értékeket mértek Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Hollandia egyes részein, Portugáliában, Finnországban, Svédországban és Észak-Írország kivételével az Egyesült Királyság fennmaradó régióiban, valamint Izlandon és Norvégiában is.

A fiatal generációk gyakran élnek a városokban és környékén, ahol több az oktatási és munkalehetőség — talán ez magyarázza, hogy egyes városokban a lakosok nagyobb arányban változtatnak lakóhelyet. A szokásos tartózkodási helyüket megváltoztatók többsége ugyanazon a régión belül költözött az Unióban Figyelem: az ábra nem a költözők abszolút számát mutatja be!

Az EU azon lakosainak, akik a Egyedülálló nők eichstätt portugáliai régióból is arról számoltak be, hogy a költözők igen nagy arányban ugyanazon a NUTS 3 régión belül kerestek új lakóhelyet. Ezen a tengerentúli, szigeti peremterületen és a Porto egyedülálló nők eichstätt nagyvárosi régión kívül Portugáliában egyes kifejezetten vidéki területek — például Alto Alentejo és Alentejo Central — is arról számoltak be, hogy a költöző lakosok nagy arányban a régión belül kerestek új lakóhelyet.

Az ugyanazon régión belül költözők aránya viszonylag magas volt két finn régióban Helsinki-Uusimaa fővárosi régióban és Pohjois-Pohjanmaa régióbanvalamint az északkelet-magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén régióban is. Az érintett régiók jellemzően az Unió külső határai mentén helyezkednek el. Egyszemélyes háztartások Jelentős változások történtek az európaiak háztartásainak összetételében és életkörülményeiben: az egyik legszembetűnőbb fejlemény az egyedül élők számának megugrása.

Vannak, akik szándékosan például függetlenségre vágyva választják ezt az életformát, mások azonban az egyre több válás és különválás miatt kerülnek ilyen helyzetbe, és jelentős ok az is, hogy a lakosság várható életkorának növekedése miatt egyre többen özvegyülnek meg főleg a nők közülés egyedülálló nők eichstätt egyedül utolsó éveiket. A nem családi háztartás lehet egyszemélyes háztartás egy egyedül élő személy vagy olyan családi háztartás, amely nem rendelkezik családmaggal például amelyben fiatal munkavállalók vagy diákok egy csoportja él együtt egy házban.

A fővárosi régiókban jellemzően nagyobb volt az egyedül élők aránya A több régióból álló uniós tagállamokban az egyszemélyes háztartások aránya ben a fővárosi régióban — egy kivételével — minden esetben meghaladta a nemzeti átlagot.

Egyes esetekben — például Dániában, Ausztriában és Szlovákiában, valamint az EGT-ben Norvégiában — olyan nagy volt az eltérés ebben a tekintetben ugyanazon tagállam fővárosi régiója és többi térsége között, hogy a főváros volt az egyetlen olyan régió, amelyben az egyszemélyes háztartások aránya meghaladta a nemzeti átlagot.

Etimológia

A tendencia alól csak Southern and Eastern ír fővárosi régió képezett kivételt: itt az egyszemélyes háztartások aránya nem érte egyedülálló nők eichstätt az országos átlagot. Özvegység és válás Az egyedül élők egyik csoportját azok képezik, akik megözvegyültek vagy elváltak, és nem kötöttek házasságot, illetve nem létesítettek új bejegyzett párkapcsolatot.

A balti tagállamokban és Magyarországon különösen magas az özvegy és elvált lakosok aránya A 3. Mindamellett a megözvegyült vagy elvált és új házasságot vagy párkapcsolatot nem létesített személyek aránya a balti tagállamokban és Magyarországon volt a legmagasabb, a lakosság közel egyötöde. Közelebbről, a NUTS 3 régiók szintjén Kirde-Eesti északkelet-észtországi régióban volt a legmagasabb ennek a csoportnak a részaránya: a válásuk vagy megözvegyülésük után egyedül élők aránya csak itt haladta meg a lakosság egynegyedét.

Máltán, Írországban és Dél-Olaszországban nagyon alacsony a válások aránya A fentiekkel ellentétben a megözvegyültek vagy elváltak és ezután új hivatalos kapcsolatot nem létesítők általában a lakosságnak csak kis részét alkották számos déli uniós régióban, valamint Írországban és Lengyelországban.

A viszonylag alacsony arányok — legalábbis részben — a hagyományos vallási gyakorlatok követésére, múltbeli jogi korlátozásokra és a család szerepére, valamint az e tényezők által a válások arányára gyakorolt hatásra vezethetők vissza. Az olyan személyek aránya, akik megözvegyültek vagy elváltak, és nem kötöttek házasságot egyetlen esemény winterthur új bejegyzett párkapcsolatot, Írországban és Máltán, valamint egyes dél-olaszországi térségekben és a francia tengerentúli területeken volt a legalacsonyabb.

Ez arra mutathat, hogy — talán az érintett városokban elérhető egyedülálló nők eichstätt és munkalehetőségek miatt — a belga, dán és holland fővárosban viszonylag nagy az egyedül élő fiatalok aránya. Családok Ez a rész a különböző családszerkezeteket mutatja be. A házasság változatlanul a legnépszerűbb családtípus, bár a válások száma gyors ütemben nőtt az Unióban, ahogy a házasságkötéskori átlagos életkor is: egyre több fiatal éli első felnőtt éveit egyedül vagy másokkal közös háztartásban, és nem csak egyedülálló nők eichstätt hagyják el a szülői otthont, amikor megházasodnak.

Sok uniós fővárosra és városi területre volt jellemző az egyszülős családok viszonylag magas aránya. Az egyapás családok aránya viszonylag magas volt még Bulgáriában, Spanyolországban, Finnországban és Svédországban is.

Az egyszülős családok aránya rendszerint a jelentősebb városokban és azok környékén volt a legmagasabb Meglehetősen nagy eltérések mutatkoztak a tagállamok között az egyes NUTS 3 régiókban nyilvántartott egyszülős családok aránya között. A többi tagállamból két dél-bulgáriai Kardzhali és Smolyanegyetlen német a bajorországi Eichstättkét olasz a szicíliai Agrigento és a pugliai Barletta-Andria-Traniegyetlen kelet-hollandiai Achterhoekvalamint négy viszonylag távol eső és ritkán lakott észak- és közép-portugáliai Alto Trás-os-Montes, Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela és Beira Interior Norte régió tartozott még ebbe a kategóriába.

A család fogalmának meghatározása A családmagot — a nép- és lakásszámlálás értelmezésében — két vagy több, egyazon háztartáshoz tartozó személy alkotja, akik egymással ellenkező neműek között létesített házastársi kapcsolatban állnak vagy regisztrált élettársi kapcsolat tagjai vagy nem regisztrált élettársi kapcsolat tagjai, vagy pedig egymással szülő—gyermek kapcsolatban állnak.

E szócikk értelmezésében a család tehát a következők egyike: gyermek nélkül élő pár, egy vagy több gyermekkel élő pár, vagy egy vagy több gyermekkel élő egyedülálló szülő. A család zodiac bika flört ezért olyan egyedülálló nők eichstätt korlátozott, hogy csak a szülők és gyermekek közötti közvetlen elsőfokú kapcsolatot foglalja magában. A gyermek a meghatározás szerint olyan vér szerinti, mostoha- vagy örökbefogadott gyermek életkorra való tekintet nélkülakinek szokásos lakóhelye legalább egyik szülője háztartásában található, és aki nem él együtt ugyanabban a háztartásban partnerével vagy saját gyermekével.

A népszámlálás értelmezésében a két háztartásban pl. A házastárssal, regisztrált vagy nem regisztrált élettárssal vagy egy vagy több saját gyermekkel együtt élő gyermek nem tekinthető gyermeknek.

Házaspárok Noha előfordulási aránya az utóbbi időben némileg csökkent, a házasság még ma is jellemző intézmény az Unióban. Számos földközi-tengeri régióban a házasság általános intézmény maradt Az 5. Az összes családon belül rendszerint azokban a régiókban volt a legmagasabb a házaspárok aránya, ahol viszonylag ritkák voltak az egyszülős családok.

A térkép a legsötétebb árnyalattal azokat a régiókat jelöli, ahol a családok legalább négyötödét gyermekkel vagy gyermek nélkül élő házaspárok alkották. E régiók főként a mediterrán térségben találhatók: ide tartozik Ciprus, Attiki fővárosi régió kivételével az összes görög régió, Horvátország tengerparti térségének nagy része, szinte a teljes Dél-Olaszország, Gozo és Comino máltai szigetek, valamint a dél-spanyolországi Jaén régió.

Ezzel szemben az EU területén volt öt olyan régió is, ahol az összes családnak kevesebb mint felét alkották házaspárok. Emellett a házasság az egyéb családszerkezeti egyedülálló nők eichstätt képest meglehetősen népszerűtlen volt a balti tagállamokban és Svédország északi felében, illetve kisebb mértékben Finnország jelentős részén, Dél-Svédországban, több dániai régióban, Hollandiában és Dél- Belgiumban, Franciaország és az Egyesült Királyság nagy részén, valamint egy szlovéniai, dél-ausztriai és magyar régiókból álló térségben is.

Számos tagállam jogszabályban ismeri el az élettársi kapcsolatot, a polgári élettársi kapcsolatot és az azonos neműek házasságát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ismertetett adatok a Ez a fogalom szűkebb körű a családénál, mivel nem tartoznak bele az egyedülálló szülők.

Beguines (laikusok)

Az ábra azokat a régiókat mutatja be, amelyekben az összes család körében kategóriánként találkozz új emberekkel a környéken legmagasabb volt a házaspárok, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők, illetve a nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élők aránya figyelem: az ismertetett adatok nem veszik figyelembe a pároknak a teljes népességhez viszonyított arányát.

Az északi és a balti tagállamokban viszonylag sok pár dönt a nemhivatalos együttélés mellett A nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élők aránya jellemzően a balti és a skandináv tagállamokban volt a legmagasabb.

egyedülálló nők eichstätt

A bejegyzett élettársi kapcsolat néhány belga vallóniai régióban bizonyult a legnépszerűbbnek. A házasság intézményének relatív fontossága — azon túl, hogy tükrözi a kulturális különbségeket — bizonyos mértékig attól is függ, hogy milyen más lehetőségük egyedülálló nők eichstätt még a pároknak a párkapcsolat kialakítására. Gyermekkel élő párok Az 5. Az ábra két része bemutatja a lakosság ezen alcsoportjainak az összes családhoz viszonyított aránya tekintetében a régiók között megfigyelt eltéréseket.

Noha nőtt a házasságon kívül született gyermekek aránya, továbbra is a házasság számít a gyermeknevelés keretéül szolgáló családformák közül a leggyakoribbnak.

Észtországban a legalább egy gyermekkel együtt élő házaspárok aránya 1,7-szer volt nagyobb a legalább egy gyermeket nevelő, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párok arányánál, és ez az arányszám viszonylag alacsony volt Svédországban, Franciaországban, Bulgáriában, Szlovéniában, Finnországban, Lettországban és Dániában is.

egyedülálló nők eichstätt

Ugyanakkor Görögországban több mint százszor — Cipruson és Máltán pedig több mint harmincszor — annyi gyermekes családban voltak házasok a szülők, mint ahányban nem bejegyzett élettársi kapcsolatban éltek.

Azokban a tagállamokban, ahol a házasság viszonylag elterjedt intézmény maradt például Olaszországban és Portugáliábana legalább egy gyermeket nevelő házaspárok aránya a fővárosi régióban is a nemzeti átlaghoz közel vagy az alatt alakult. Azokban a tagállamokban azonban, ahol a házasság kevésbé egyedülálló nők eichstätt népszerű például Franciaországban és Svédországbana legalább egy gyermeket nevelő házaspárok aránya a fővárosi régióban meghaladta a nemzeti átlagot.

Adatforrások és adatok rendelkezésre állása Az uniós tagállamokban rendszerint tízévente egyszer végeznek nép- és lakásszámlálást.

Fő navigáció

Az itt ismertetett információk a Ezen adatokat nem hasonlították össze a korábbi nép- és lakásszámlálások eredményeivel. A nép- és lakásszámlálás a szó legtágabb értelmében egy olyan felmérés, amelynek célja egy adott terület teljes népességének és lakásállományának számba vétele. A felmérés során egyben adatokat gyűjtenek az egyének, a családok, a háztartások és a lakások főbb jellemzőiről is, azaz széles körű földrajzi, demográfiai, társadalmi és gazdasági adatgyűjtést is végeznek.

A népszámlálást hagyományosan úgy végezték, hogy végigjárták az összes lakást, és megszámolták az ott lakókat.

Az elmúlt évtizedekben azonban számos uniós tagállam elmozdult az egyadatos adatgyűjtéstől a népszámlálások során, és ma már közigazgatási adatforrások és mintavételen alapuló felmérések alapján dolgozza ki népszámlálási statisztikáit. A népszámlálás segítségével átfogó és pontos képet nyerhetünk a lakosságról és a lakásállományról. Nagy ívű vállalkozásról van szó, amely eredményeképpen fogorvos lorch egyetlen olyan egyedülálló adatforráshoz juthatunk, amely nagymértékben elősegíti a szakpolitikai tervezést; ugyanis a kis területi egységek települések tekintetében olyan összehasonlítható adatokat gyűjtenek a felmérés során, amelyek később regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintre aggregálhatók.

A nép- és egyedülálló nők eichstätt eredményei azért annyira egyedülállók, mert az egyes települések szintjéig részletes információkat egyedülálló nők eichstätt, és ugyanakkor lehetőséget nyújtanak a különböző változók kontingenciatáblázatban történő elemzésére is.

Az ismertetett adatok nagyrészt a szokásos tartózkodási hely elvén alapulnak, azaz ahhoz a helyhez kötődnek, ahol a felmérés alanyai rendszerint napi pihenőidejüket töltik, figyelmen kívül hagyva az ideiglenes távolléteket mint pihenés, üdülés, baráti és rokonlátogatások, üzleti utak, gyógykezelés vagy zarándokút. Egy régió akkor számít az csak flört majd rádiótilalom szokásos tartózkodási helyének, ha az a nép- és lakásszámlálás referencia-időszakát megelőzően legalább 12 hónapig folyamatosan ott élt, vagy ha a népszámlálást megelőző 12 hónapban érkezett a régióba, de úgy nyilatkozik, hogy legalább egy évig szándékozik ott maradni.

Megjegyzés: Az EUra vonatkozó aggregátumokat e cikkben a nép- és lakásszámlálás alapján kiszámított, nemzeti szintű összesített értékekből képezték. Ezek az adatok ezért nem egy adott referenciadátumra vonatkoznak, hanem az egyes uniós tagállamok által a népszámlálás kapcsán meghatározott referencia-időszakra érvényesek.

Census Hub — online hozzáférés közel egymilliárd adathoz A nép- és lakásszámlálás során nagyfokú tervezés, valamint az Eurostat és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti intenzív együttműködés révén törekedtek annak biztosítására, hogy e statisztikák az vicces versek tudni társadalomstatisztika kulcsfontosságú adatforrását képezhessék, és azokat a lehető legszélesebb körben fel lehessen használni ezen a területen.

A Census Hub segítségével bárki megismerheti a saját lakóhelyére országára, régiójára, sőt akár településére vonatkozó adatokat. A Census Hub egyablakos hozzáférést biztosít az egyes tagállamokban és EFTA-országokban tárolt nép- és lakásszámlálási adatokhoz. A felületen a felhasználók saját igényeiknek megfelelő adatkivonatolásokat végezhetnek, és személyre szabott kontingenciatáblázatokat generálhatnak a különböző nemzeti hatóságok részletes adatkészleteiből.

A Census Hub az interneten mindenki számára ingyenesen elérhető: a könnyen használható, sokoldalú eszköz településről gyűjtött közel egymilliárd adatponthoz biztosít hozzáférést. Az Eurostat második felében külön kiadványban közöl bőséges válogatást a nép- és lakásszámlálás során gyűjtött adatokból.

Jogalap A A rendelet az eredmény, nem pedig a módszerek harmonizálására törekszik, egyedülálló nők eichstätt a tagállamok szabadon dönthettek a népszámlálás megszervezésének módjáról, illetve a saját körülményeik fényében leginkább alkalmasnak ítélt adatforrások, módszertanok és technológiák használatáról.

Volt mindamellett néhány feltétel, amelynek betartása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy összehasonlítható adatokat nyerjünk: ezeket egy sor végrehajtási rendelet szabályozza részletesen. Regionális demográfiai statisztikák.