A FELHASZNÁLT IRODALOM

Mit keres a romantikus ember a természetben

  1. Nagyszerű csodák, predestinált betegségek, keresett hóbortosságok: ez mind romantikus.
  2. Olvasási idő: 3 perc A természet mint fogalom a művészetben a mai napig a
  3. Romantika 2.
  4. A német romantika korának természetfilozófiája

A történelmi kutatás nemcsak a régi Róma s az antik Görögország megismeréséhez vitt közelebb. A figyelmet kezdte felkelteni minden ami ódonságával a múltról tanúskodott, s kötetlenebb, festői megjelenésével a természetesség élményét keltette. Egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a középkor, s azon belül is elsősorban a gótika felé.

A történelemnek hangulatteremtő varázsa lett, volt benne valami megfejtésre váró, az ismeretlenségével vonzó titokzatosság. Ennek hatására az érdeklődés kezdett kiterjedni arra is, ami nem az időbeli, hanem a térbeli távolsága miatt volt addig ismeretlen. Európa felfedezte a távol-keleti kultúrák különös világát s általában a Kelet építészetét.

Mindebből a romantikus klasszicizmus mellett a romantika két jellegzetes főiránya bontakozott ki: a gótikát felelevenítő és a Keletről ösztönzést merítő romantikus stílus. A romantika másik éltető forrása a polgári társadalmak születésével együtt kifejlődő nemzeti tudat.

A nyelv, a kultúra közösségén alapuló összetartozás igazolása mindenütt felszította a népek saját történelmi múltja iránt az érdeklődést, ami aztán a művészetekben is a nemzeti romantika különféle változatait mit keres a romantikus ember a természetben ki. Szándéka szerint ez a más népekétől különböző, nemzeti sajátosságok érvényesítésére törekedett. A romantika a vele egy tőről sarjadó klasszicizmus ellenáramlata.

Az tör fel benne, amit a klasszikusokhoz kötődő stílus visszafojtott: az általános érvényűvel szemben a különlegesen egyszeri, a sajátos, az egyedien meet múlt időben. A festészetben a romantika nagy mesterei a szenvedély hőfokán felizzó érzelem sorsdöntő pillanatait mutatják be.

Kitűnő példa rá Delacroix-tól "A Szabadság vezeti a népet" vagy Géricault-tól a hajótörés tragédiáját megjelenítő "Meduza tutaja". Az építészetben e korszak legnagyobb érdeme az újító merészség. A klasszikus szabályok kötöttségeitől megszabadult, egyéni formálás lehetőséget adott arra, hogy kipróbáljanak olyan anyagokat s olyan szerkezeteket, amelyek a hagyományos építésmódtól idegenek voltak. A romantika építészeti emlékei Az új stílus kialakításában Anglia volt a kezdeményező.

Ott épült fel a XIX. Brighton: királyi nyaraló. A munkái zömét klasszikus formákkal tervező - a klasszicizmusnál már tárgyalt - John Nash építette től kezdve indiai stílusban. Különcködően egyéni, a szokatlanságával meghökkentő mesepalota. Festői tömegét finoman ívelő hagymasisakok, szeszélyes formájú ablakok, a törékenységig könnyed hatású loggiák, karcsú öntöttvas oszlopokon nyugvó erkélyek, dekoratív pártázatok gazdagítják Brighton: Királyi nyaraló John Nash műve London: Parlament.

A Westminster ben leégett palotája helyett, a megmaradt középkori részek felhasználásával Sir Charles Barry és Augustus Welby Pugin tervei szerint épült, től ig.

single férfi találkozó helyén találkozó amerikai nő

Az általános elrendezés, az alaprajz és a Temze-parti főhomlokzat szembetűnő szimmetriája még arra vall, hogy a vezető építész - a konzervatívabb felfogású Barry - nem tudott elszakadni a hagyományos megoldásoktól. Csak a részletképzés romantikus, de olyan színvonalon, az egész felépítést átható erővel, hogy az összképet döntően ez határozza meg. A gótizáló architektúrát Pugin tervezte. Angliában a gótika soha nem hunyt ki teljesen. A háttérbe szorítva ugyan, de továbbélt a palladiánizmus idején is.

A romantikus kor ennek késői változatában, a függélyes Perpendicular gótikában vélte felfedezni az angol nemzeti stílust. A gótikus újjászületés eszméjének lelkes híve, Pugin ezt alkalmazta a Parlament épületén. A korszak egyik legjelentősebb építménye a londoni Kristálypalota, nem stílusjegyei, hanem keletkezési idejét tekintve sorolható csak a romantikus építészet körébe.

Öntöttvas szerkezete a kor újítása, amely technikai szempontból is a század egyik csúcsteljesítménye. Az építmény az Tervezője Joseph Paxtonnem volt építész, sem mérnök, hanem az egyik hercegi udvar főkertésze, aki számos üvegházat pálmaházat készíttetett saját elképzelése szerint. Ezek elvei alapján tervezte meg az öntöttvas szerkezetű, teljes felületén üveggel határolt - megközelítően m2-es alapterületet lefedő, bazilikális rendszerű többhajós kiállító csarnokot - az ún.

Paxton merészen kihasználta az új anyagban - a vasban és az üvegben - rejlő szerkezeti és formai lehetőségeket. A karcsú támaszokon szinte súlytalanul emelkedő, áttetsző üvegcsarnokot épített.

Olyan varázslatos hatású, a fényben feloldódó enteriőrt, amelyből kitekintve elmosódik a határ a külső és a belső tér között. A kő-tégla építészetre alapvetően jellemző, az építéshez addig elkerülhetetlenül hozzátartozó tömörfalas térhatárolás itt érvényét vesztette.

A példa forradalmasító erejű volt, új távlatokat nyitott a fejlődés előtt.

Paxton szabványosította a méreteket. Olyan modullal tervezett, amely pontosan megfelelt az angol iparban gyártott üvegtáblák szokásos nagyságának. Ezzel elérte, hogy a legyártást több üzem között lehetett szétosztani, s az egész munka az összeszereléssel együtt 6 hónap alatt elkészült.

csengőhang társkereső tárgyaló vezető nő lyon

Bebizonyította, hogy az ipari sorozatgyártás módszerei az építésben is hasznosíthatóak. A Kristálypalotát a kiállítás után áttelepítették. Az új helyén ig állt fenn, akkor leégett. Franciaországban az öntöttvas-szerkezetek alkalmazásának úttörő mestere Henri Labrouste volt. Az ő műve az első jelentős középület, amelyben az új anyag a szerkezeti rendszert meghatározó szerephez jutott.

Párizs: Nemzeti könyvtár olvasóterme Henri Labrouste műve A párizsi Sainte Geneviéve könyvtár olvasótermét karcsú vas oszlopokra támaszkodó dongaboltozattal fedte le. A felhasználásban még kissé bátortalan, mit keres a romantikus ember a természetben mert elszakadni a hagyományos építésmódtól. A belsőben nyíltan megmutatott vasszerkezetet kívülről eltakarta.

Az elegánsan könnyed enteriőrt nehézkes hatású kőfalakkal burkolta körül, s kétoldalon a donga öntöttvas hevederíveit a falpillérekhez kapcsolta. Valójában a két szerkezet független egymástól, a boltozat támaszrendszere a körítőfal nélkül is megállna.

Később hasonló szellemben építette fel Labrouste a párizsi Nemzeti Könyvtár olvasótermét és könyvraktárát. A romantikus építészet jelentősége A klasszikus építészettel szembeforduló, az arányokat, a formákat kötetlenebbül kezelő romantika lehetőséget adott arra, hogy az építészek kipróbálják s egyre mit keres a romantikus ember a természetben körben kezdjék alkalmazni azokat az anyagokat az öntöttvasat és az üvegets azokat a technikai eljárásokat nagyüzemi előregyártásamelyeket az ipar kínált.

Ezzel olyan fejlődést indított el, amely a szerkezetek terén, az anyaghasználatban már a XX. A romantika szobrászata A XIX. Az egyházi szobrászat egyre jobban háttérbe szorul, az új tendenciák inkább a síremlékszobrászat terén jelentkeznek.

De itt is igen ritka az olyan monumentális síremlék, amely jelentős egyéniségnek többnyire fontos templombelsőben állít szabadon álló vagy fali síremléket.

Inkább szaporodik a legjobb társkereső 100 ingyen síremlékek száma. Noha ez utóbbiak általában nem emelkednek olyan magaslatra, mint a megelőző korszak reprezentatív síremlékei, mégis mint a polgári társadalom fokozódó erővel érvényesülő, rangjelző igényének a kifejezői, a szobrászat fontos ágává válnak. Ezeknek a számban eléggé jelentős síremlékeknek a kapcsán mindenekelőtt egy olyan jelenségre kell felfigyelni, amely összességében egyik megkésett következménye a felvilágosodás diadalának.

Azokra a világi panteonokra célzunk, amelyek eszmei programjában a nemzeti dicsőség, a kimagasló egyének jelentősége kerül megörökítésre, noha ilyen együttes már korábban is keletkezett, például a római Pantheonban, vagy a párizsi Panthéon és a londoni Westminster síremléksorozatában jórészt és között.

A német romantika korának természetfilozófiája

Tipikusan romantikus együttes a németországi Walhalla szobrászata, ahol szinte az egyetemesség igényével fellépő programban kapnak domináló helyet a német történelem és mitológia szereplői.

Klenze tárgyalásakor már említettük a másik ilyen jellegzetes emléket, a Kelheim melletti Felszabadulási emlékművet Befreiungshalle. Ez az elhelyezésében és panteonszerű zárt körformájában amúgy is a múltat idéző alkotás belsejében minden lapos ívvel záródó fülke előtt győzelmi istenségek szobrait szerepelteti.

E sorozatot Ludwig Schmanthaler és műhelye készítette. Schwanthaler szobrászcsaládból származó művész, alapjában a klasszicizmus alaképítését és formáit követi. Szobrainak heroikus tartása és érdes fanyarsága, témáinak a győzelem és a dicsőség eszméjét hirdető volta erősen közelítik a romantika felfogásához, amit szabadon álló kerek szobrai éppúgy bizonyítanak, mint a Walhalla oromcsoportja Herman csatájának ábrázolásával vagy a müncheni Bavaria-szoboramelynek közeli külsejű férfi síelés a jóval későbben fel állított New York-i Szabadságszobor.

XXII. A ROMANTIKA MŰVÉSZETE

Mindez jelzi, hogy új szobortípus van kialakulóban, amely - ha olykor régi kifejezési eszközökhöz folyamodik is - a nemzethez és főleg a szabadságeszményhez való kötöttségével már eltávolodott a klasszika személytelen és többnyire időtlen tartalmától. A heroizálás minden területre kiterjedő igényével és a polgári társadalom különféle eszményeinek dicsőítésével kapcsolatos a köztéren elhelyezett emlékműszobrászat gazdag virágzása.

Az eszmei igényen kívül a városrendezési szempontok is megkívánták egy nagyméretű szobornak hangsúlyt adó, léptéket megszabó szerepeltetését. Így válik a köztéri szobrászat az egész XIX. Németország Az emlékműszobrászat mindenütt ilyen indítékokból táplálkozik, de a német területen több az uralkodókat dicsőítő alkotás, mint a francia szobrászat idetartozó példáinál. A folyamatos tárgyalás kedvéért előrebocsátjuk az ismertetni kívánt néhány német példát.

Legerősebben kötődik a múlthoz Christian Daniel Rauch Korai műve, Lujza királynő szarkofágja, mit keres a romantikus ember a természetben a klasszicizmus tipikus formázását mutatja. De már a nagy egyéniségek megörökítésére szánt emlékműveiben Goethe, Kant, Dürer fokozatosan felszabadul az antikos formálás kötöttsége alól és miközben nagy érzéke van a jellemábrázolás szobrászi eszközeinek alkalmazására, kialakítja, főleg hadvezérszobraival, a romantika lendületes, pátosztól és szenvedélyességtől fűtött szobortípusát.

Ezek sorába tartozik a "Blücher" vagy a "Scharnhorst-emlék", amelyek erősen hatottak a következő évtizedek német emlékműszobrászatára. Még hatásosabb - történelmileg is - a Nagy Frigyes tiszteletére emelt hatalmas lovas szobor Magasított talapzatával, tolongó gazdagságú talapzatalakjaival elindít egy plasztikai szempontból vitatható megoldást, amelynek hatásosságát azonban nem lehet tagadni a szobor egykor a berlini Királyi palota előtt állt, jelenleg a potsdami parkban került felállításra.

lódarázs online társkereső keres 2 nő

Rauch kezdeményezéseit folytatja Ernest Rieischelaki már teljesen elszakad a klasszicizmustól, és életteljes valóságismeretével utat nyit a későbbi naturalizmusnak, noha ő maga mentes marad tőle. Goethe és Schiller weimari páros emlékműve fegyelmezett nyugalmával, közvetlen frissségével, mégis érzékletes és gondos szobrászi mintázásával méltán vált a két nagy költő legtöbbet szereplő ábrázolásává.

Hasonló lényegre összpontosuló formálást mutat a Braunschweigben felállított Lessing emlék nyugodt tagolású, egyszerű hasábtalapzatú kompozíciójával, életteljes arckifejezésével és kissé részletező ruhamintázásával. Az egyes mozzanatok - az energiával telített lovas alak vagy a gazdag talapzatalakítás, vagy a közvetlen életet lehelő fejmintázás - olyan jellegzetességek, amelyek e korszak alkotóinál mindenütt megtalálhatók.

Megfeleltek annak az igénynek, amelyet e saját hőseit formálni igyekvő polgári társadalom a maga eszményei számára követelt. A német nyelvterületről csupán egyetlen szobrászt említünk még: az osztrák Anton Fernkorntaki Schwanthaler tanítványaként kezdte, főleg Bécsben élt, itt hatalmas bronzöntő műhelyt tartott fenn.

Itt mások megbízásait is kielégítette - amint ez a század második felében általánossá vált.

Reprezentatív jellegű, hivatalos eszmei és formai felfogást képviselő szobrai közül elsősorban a Kunsthistorisches Museum mellett felállított Károly főherceg-szobrát említjük De a múltra utal az asperni csata emlékére felállított emlékmű is, amely az alvó oroszlánnak a klasszicizmus óta jelképpé vált ábrázolási típusa.

A győzelem vagy a bukás emlékét már nem a mitológia alakjainak segítségével, hanem az állatok királyának jelképével állítja a néző elé. Franciaország E törekvésekhez a kiindulópontot művészi tekintetben nem annyira az olasz klasszicizmus, mint inkább a francia szobrászatnak a klasszikától mind erőteljesebben szabaduló mozgalma nyújtotta.

Ez is azt bizonyítja, hogy a nagy átalakulásban a tartalom, az új eszmék szobrászi formálása volt a fontos. Az új emlékműtípus kialakítása a lényeges, nem pedig annak a formai kultúrának az átplántálása, amelyet a legtöbb szobrász római tartózkodása révén magába szívott. A francia szobrászat, főleg a Napóleon által nyújtott nagyszámú megbízás és az ilyképp kialakult egységes program révén, korán elsajátította nemcsak a dekoratív szobrászat új irányait, hanem a klasszicizmustól mindinkább távolodó új megoldásokat is.

Nagyon kérdéses, hogy ez az elsősorban szabadtéri szobrokban és arcképekben jelentőset alkotó szobrászat a szó általános értelmében romantikus-e? Semmiképp sem úgy, mint ahogyan a francia festészet új tárgyak iránti fogékonysága vagy az építészet középkori ihletettségű iránya ezt megtestesíti. Romantikus abban a tekintetben, hogy ha ismeri is a múltat, és arra bizonyos büszkeséggel tekint, mégis valami felszabadult öntudatnak, új magabiztosságnak a hirdetőjévé válik.

Újrafogalmazza a hős alakját csakúgy, mint a népből vett alakokat, amelyek csak később válnak kissé elpuhult zsáneralakokká. Sokkal ritkábban szerepel itt is a mitológiai téma, ritkulnak az összefüggő reprezentatív együtteseket kísérő nagy szobrászati megbízások. A szobrászat fő feladata mindinkább a hőskultusz, de ez a hős már nemcsak Napóleon, hanem az egyes győztes vagy a múlt jelentős, a nemzet számára a buzdító eszmét képviselő alakja.

A két kiemelkedő francia szobrász, d'Angers és Rude szinte egyidős, egyszerre is működnek. Francois Rude: Nápolyi teknősbékahalász, Mégis David d'Angers -ban erősebben él a klasszicista hagyomány. Nemcsak római tanulóévei mit keres a romantikus ember a természetben rá ilyen tekintetben, hanem a Parthenon reliefjeinek megkapó élménye is, melyben ban Londonban részesülhetett.

Ezért nem meglepő, ha munkásságának jelentős részét épületplasztikai megbízások alkotják. Az "Odeon fríz"-ét tűzvész pusztította el, de a "Panthéon oromcsoport"-ja gondos és gyakorlott kézre valló mintázásával egy új dekorativitás jelentkezését mutatja.

Számos emlékműszobra Racine, Talma, Bonchamp tábornok, Philipoemen stb. Noha ezekkel jelentős sikert arat, legvonzóbb képességei arcképreliefekben bontakoznak ki, amelyek a mintázás biztonságát, a jellemábrázolás érzékenységét fegyelmezett plasztikai kezeléssel egyesítik.

Nemcsak jelentős francia egyéniségeket David, Victor Hugo, Ingres örökített meg ilyképp, hanem gyakori utazásai révén németeket is, amint ezt Goethe vagy Schinkel reliefje mutatja, egyúttal az éremművészetnek is új utakat nyitva. David d'Angers: Marceline Valmore, E művei nemcsak festői elemekben gazdagabbak, mint az említett monumentális alkotások.

Az ábrázolás hősi jellegének fokozásával olyan hatásos túlzásokkal dolgozik, amelyek a romantika híveként állítják elénk. A jövő fejlődés útjait erőteljesebben meghatározó egyéniség Francois Rudetalán e korszak legjelentősebb szobrásza. Mint Napóleon híve, sokáig él Belgiumban emigrációban, és itt nem alkot számottevő műveket.

Leghíresebb alkotása, amelyet Párizsba való visszatérése után készít, a Chalgrin diadalívének egyik oldalán elhelyezett, röviden "Marseillaise"-nek nevezett szoborcsoport 1.

férfi 50 éves társkereső ismerd meg a geometriai formák

üzenet egy társkereső oldalon "Az önkéntesek harcba indulása ben". Olyan maradandó sikert aratott, mint az időben hozzá közel álló Delacroix-festmény: "A Szabadság vezeti a népet".

társkereső nő több mint 60 éves találkozás egy nő szerelmes

Ez az ban elkészített, relief hatású szobormű több megszokott részletet alkalmaz, a szereplők viselete tudatosan antikizáló, a fejük felett lebegő, győzelmet hirdető alak kissé szobrászatellenes: mégis olyan szenvedélyesség és sodró lendület árad az egészből, hogy hatásának nem lehet ellenállni.