THE NEVERS RECAP & SPOILERS: 1. ÉVAD, 5. RÉSZ, „FELAKASZTVA” - TÉVÉ

Nevers ember találkozik. Tartalomjegyzék

2. A nikápolyi csata. 1396. szeptember 28-án.

Hague odújában. A petesejt repedése érinti őt, de Dr. Facebook dating nem jelenik meg elmagyarázza, hogy a tárgy, amely szabályos időközönként vakító kék fényt vetít ki, inkább krizálisz, mint tojás. Lavinia azt akarja, hogy Dr. Hague ölje meg, de Dr. Hague azt állítja, hogy mire a krizálák kinyílnak, kinyerik az objektumot, és Londonba mérföldekre egy biztonságos bunkerbe költöztetik.

Lavinia azt állítja, hogy gyermeki reményeik voltak az orvosok megtalálásában, és most egyszerűen attól tart, hogy a tárgy ereje nevers ember találkozik módon negatívan befolyásolja a nyilvánosságot.

Bejelentkezés

Úgy véli, Maladie kivégzése valahogy ennek bizonyítéka, és meg van győződve arról, hogy a tárgy végül meg akarja semmisíteni őket. Hague azonban nem ért egyet, és megállapítja, hogy Lavinia nem veszítette el erkölcsi iránytűjét azzal, hogy ki volt téve annak.

Van egy jele, mellyel feltevését bizonyitani tudja. Ami a leány személyazonosságát illeti, minden rendben van. A haldokló Nevers maga bizta reá leányát.

Az árvaházban Desiree elolvasta az újság egy darabját, Effie Boyle újságíró Maladie nyilvános kivégzése ellen érvelve.

A csoport megbeszéli az eseményt, az ügyvédnek vágyó Harriet pedig rámutat, hogy nincs nyilvános akasztást igazoló jogi kérdés flört. Felfedi a választás valódi okát: 'Felakasztják Maladie-t, hogy megérintették.

Nemcsak regisztrálniuk kell, hanem kék szalagot is viselniük, hogy nyilvánosan meg lehessen ismerni őket Érintettként. Miközben a rendőrség többi tisztje foglalkozik ezekkel az új, Meghatott-specifikus feladatokkal, Effie Boyle könyörög Mundinak, hogy szerezzen neki exkluzív szerepet Maladie-val az akasztás előtt.

Április 12., hétfő

Határozottan visszautasítja. Mundi úgy dönt, hogy nem terheli őt az esetért, de figyelmeztet, hogy bezárja Swann's Ferryman's Club-ját, ha ez megismétlődik. Effie Boyle szembesíti Swannt, amikor elhagyja Mundi irodáját. Úgy tűnik, manipulálja a férfit, hogy megszerezze neki azt az időt, amelyet Maladie-val keres.

Az árvaházban Augie Bidlow találkozik Bánatossággal és Amáliával.

40 vissza egyetlen ember

Bár azt mondta húgának, hogy másnap kivégzés közben kint lesz a városból, valójában besorozták, hogy segítsen megtalálni a Galanthie-t. Során a madarakat fogja irányítani, hogy elterelje bárki figyelmét, aki véletlenül a közelben van, miközben a városba fúródnak. Ugyanakkor a kolduskirály a kivégzésre készül azzal, hogy felügyeli a gyermekeket a raktáraiban, amikor felakasztott babákból emléktárgyakat készítenek az alkalom emlékére.

Tájékoztatta, hogy Lord Massen meglátogatta, és a raktárának egy másik részébe kísérte.

Április 13., kedd

Massen azzal kezdi a beszélgetést, hogy azzal érvel, hogy az Érintettek ellentétesek a természetes renddel, de a Kolduskirály azt állítja, hogy nem hiszi, hogy a rend annyira természetes. Tehát Massen megpróbálja meggyőzni arról, hogy az Érintettek veszélyt jelentenek mindkettőjükre. A Koldus király azonban rugalmasabb, hisz képes alkalmazkodni, függetlenül attól, hogy mi történik az Érintettekkel.

Ezzel Massen végül elárulja, mit akar valójában: a Kolduskirály emberei éppen elég káoszt okoznak annak biztosítására, hogy London úgy döntsön, mentes akar lenni az Érintettek okozta káosztól.

A Nevers 1. évad, 5. rész, „Felakasztva”, Összefoglaló és spoilerek

Amalia megpróbálja megvigasztalni, kopognak az ajtón, és a nők kinyitják, hogy az egész udvaron hurkokat találjanak. Másnap reggel Penance elismeri, hogy az éjszakát azon töltötte, hogy megmentse Maladie-t.

keres jijel nő

Most ezt a célt akarja elérni, ahelyett, hogy a Galanthie-hoz menne, amint korábban Amáliával megállapodtak. Amalia megpróbálja megbocsátani a bűnbánatot, de a bűnbánatot nem fogja megingatni. Amalia végül beletörődik Penance tervébe, de világossá teszi, hogy míg Peness megmenti Maladie-t, a Galanthie-hoz megy.

Navigációs menü

A bűnbánat meglepődik, hogy Amalia nem tervezi elhalasztani, de Amalia azt állítja, hogy a világ jövője attól függ, mit csinál. Végül a csoport többsége úgy dönt, hogy Amáliával megy, de Harriet, Desiree és még páran úgy döntenek, hogy Bűnbánattal indulnak, miközben Nevers ember találkozik és Myrtle sem hajlandó részt venni egyik küldetésben sem.

A bűnbánat toborozza továbbá Fürge Jacket, akinek sorozata jégtáblák generálása, és nemrég csatlakozott az árvaházi Meghatódotthoz, mert elengedhetetlen a tervéhez.

Akár új ingerekre, izgalmakra, akár nyugira vágyik is az ember, a streaming eddig még senkit sem hagyott cserben.

Van egy kapu, amely az akasztófához legközelebb eső nyilvános nézőtér körül van kialakítva, és Mundi csak a tömeg töredékét engedi beengedni és a kapukat bezárni. A közelben az ezredes, Maladie bandájának meghatott tagja, aki képes arra, hogy az emberek elhiggyék bármit, amit mond, egy sátrat őrző rendőrhöz közeledik.

ismerd miro

Az ezredes a férfi kedvenc nagybátyjának vallja magát, és beengedi. Ezután meggyőzi a sátorban lévő férfiakat, hogy ássanak el valamit.

A városi téren kívül Penance és csapata a helyére kerül, amikor a dob jelzi Maladie érkezését, és amikor a talaj titokzatosan megremeg, felsétál az emelvényre, és hurkot akasztanak a nyakába. Amíg a tömeg kántálja, Mundi észreveszi a bűnbánatot. Közeledik hozzá, amikor a nő jelet ad a terv megkezdéséhez.

Szerkesztő Választása

Miközben Mundi és Penance figyel, Maladie rájön, hogy valaki megpróbálja megmenteni, ezért megüt a kart, és kinyitja a saját nyakát. Bűnbánat és Mundi rájön, nevers ember találkozik Maladie hallgatóságot akart kivégzésére, mert ez eszközt fog adni számára, hogy minél több embert megöljön.

Miközben megpróbálják elrabolni a bámészkodókat a fém barikádoktól, az ezredes megfordít egy nevers ember találkozik a dobozban, ahová a rendőrök kiássák, és villamos energiával sújtja mindenkit, aki megérinti a sorompót.

A bűnbánat az ezredeshez szalad, aki ledobja a dobozt és elindul.

Account Options

Amint a tömeg káoszba süllyed, kihúzza a vezetéket a dobozból, hogy levágja az áramot. Harriet arra használja, hogy a tárgyakat lélegzetével üveggé alakítsa, hogy nyílást hozzon létre, de a tömeg rohan rá. Tapossák, ahogy kirohannak.

A nikápolyi csata szeptember án. Hogy a gyaloglásban akadályozva ne legyenek, a legtöbben levágták mintegy két láb hosszú vascipőik chaussures a la poulaine, németül Schnabelschuhe orrát, mely furcsa lábbeli általános bámulatot, de egyúttal gúny tárgyát is képezte a nikápolyi védőrségnél. A franciákhoz utóbb az olaszok és angolok is csatlakoztak. Ezek mögött, mintegy lépésnyire Zsigmond király személyes vezetése alatt II. A jobbszárny kizárólag magyarokból, a közép magyarokból és németekből, főleg bajorokból és stájerekből alakult, utóbbiak Cilley Herman gróf, előbbiek a Kanizsaiak, Maróthi János, Rozgonyi és Forgách parancsnoksága alatt; a balszárny kizárólag oláhokból állott.

Effie Boyle, aki a kivégzést figyelte, megragadja Harrietet, és elhúzza a nyomorultól, és Desiree-t hagyja. A városi tér kitisztításával Mundi figyeli, ahogy Maladie testét felhúzzák. A cipője leesik, és Mundie rájön, hogy Maladie több lábujját levágták - ez a nyom valójában nem Maladie. Amint Mundi visszatér az irodába, rájön, hogy a foglyul ejtett személy valójában nem Maladie volt, hanem csali.

Netflix, HBO Go: őrületes premierek érkeznek a következő napokban

Clara, a Maladie bandájának lánya, aki kétségbeesetten meg akart érinteni, de nem volt. Mundi továbbá arra a következtetésre jutott, hogy az az ismeretlen nő, akinek a gyilkossági helyszínét a pilóta vizsgálta, az igazi Effie Boyle.

keresés rövid kapa nő

Míg abban az időben úgy vélte, hogy a gyilkosság nem Maladie műve volt, most rájön, hogy valójában ő áll a bűncselekmény mögött, mert az igazi Maladie Effie-t adja ki. És valóban, ahogy az epizód véget ér, Maladie elmegy a zavargó tömeg elől, eltávolítja álruháját és felmagasztalja az általa létrehozott káoszban.

Új epizódok vasárnap 21 órakor kerülnek bemutatásra.