Kockázat nélkül nincs siker, avagy az ember miért beszél közmondásokban?

Közmondások egy megismerni egymást, VÁLOGATOTT MAGYAR KÖZMONDÁSOK

Két dudás egy csárdában meg nem fér.

közmondások egy megismerni egymást

Két éles kard, — vagy: tőr — egy hüvelyben meg nem fér. Ellentétes dolgot jelent.

Itt is, ott is élősködik. Két kulacsos. Két ellentétes érdeket szolgál.

F. | Régi magyar szólások és közmondások | Kézikönyvtár

Közmondások egy megismerni egymást Ignácz »Tisztujitás«-ából a szinpad utján a most élő nemzedék által jutott közkeletre. Két malomban őrlenek.

Nézünk magunk elé szótlanul, aztán megvonja a vállát. Az eke mindönt lëfordít. Még élhettek volna. Arra teremtette őket az Isten.

Nem értenek egyet, nem értik meg egymást. Két pofára eszik. Két rossz közül a kisebbet válaszd.

közmondások egy megismerni egymást

Két szék között a földre esett. Két szék között a pad alá esett. Két dolog után törekedett s egyiket sem érte el. Két szinü keszkenő. Két helyen halt meg, mint Turi István.

Kéthely, Somogy megyei község. Két részt kapott, mint Zuba. A lakodalomban meg is verték, ki is dobták. Kétszinü, mint a morva posztó. Kétszer ad, ki rögtön ad. Kétszer mérj, egyszer vágj.

Kockázat nélkül nincs siker, avagy az ember miért beszél közmondásokban?

Kéz kezet mos. Kéz után keletlen, lapát után sületlen. A kenyérről s mindarról mondatik, ami nem jól volt kezdve és kezelve s e miatt nem sikerült. Kézzel hozzá, ha a kés nem fogja. Kézzel-lábbal rajta lenni. Megragadni az alkalmat; nagyon igyekezni.

Ki a bénát neveti, maga ne sántikáljon. Ki a dolgot megérteni nem akarja, visszamagyarázza. Kiadtak rajta, mint az eb a talyigán. Ki a földön ül, nem nagyot esik. Kiáll, mint az Istenátkozta tüskén a tövis. Ki csókot vet, szerelmet arat. Ki a fáradságot kerüli, a hasznot se kivánhatja.

Ki a halat farkánál fogja és a nő szavát szentnek tartja, bizonyos lehet benne, hogy semmit sem fogott. Ki a krajczárt nem becsüli, a forintot sem érdemli. Ki a keveset nem becsüli, a sokat nem érdemli.

Ki a legény a csárdában?

közmondások egy megismerni egymást

Betyáros szólásmód.