Mi az ateizmus?

Isten isten még keresi az erős emberek

Mi az ateizmus?

isten isten még keresi az erős emberek

Válasz Az ateizmus szerint Isten nem létezik. Az ateizmus nem valami újdonság.

A Zsoltárokamit Dávid i. Vajon miért lesznek egyre többen ateisták?

A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az Úr veled van, erős vitéz! Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott!

Vajon az ateizmus valóban olyan logikus álláspont, mint amilyennek az ateisták beállítják? Miért létezik egyáltalán ateizmus? Miért nem mutatja meg magát Isten az embereknek, hogy így bizonyítsa létezését? Ha megtenné — érvelnek sokan —, mindenki hinne benne.

Account Options

Ezzel az a probléma, hogy Isten nem akarja meggyőzni az embereket létezése felől. Isten azt akarja, hogy hit által higgyenek benne 2 Péterés hit által fogadják el tőle az üdvösség ajándékát János Isten az Ószövetségben egyértelműen bemutatta létezését 1 Mózes 6—9; 2 Mózes —22; 1 Királyok — Elhitték az emberek, hogy Ő létezik?

isten isten még keresi az erős emberek

És elfordultak gonosz útjukról, és engedelmeskedtek neki? Ha valaki nem hajlandó hit által elfogadni Isten létezését, akkor arra végképp nem hajlandó, hogy hit által elfogadja Jézus Krisztust megváltójának Efézus —9. Isten azt szeretné, ha az emberek keresztyének lennének, nem csupán teisták akik Isten létezésében hisznek.

Hősökké válni

A Biblia azt mondja, hogy hit által kell elfogadnunk, hogy Isten létezik. Isten létezésének elfogadásához hitre van szükség, de ez még nem jelenti azt, hogy a hit logikátlan. Számos jó érv szól Isten létezése mellett.

A Biblia állítása szerint Isten létezése egyértelműen meglátható a világegyetemben Zsoltárok —4a természetben Róma —22 és saját a szívünkben Prédikátor Isten létezése mindezek mellett sem bizonyítható; hit által kell azt elfogadnunk. Ugyanakkor éppen ugyanannyi hitre van szükség az ateizmus elfogadásához is.

Természetesen egyetlen ateista sem mond ilyet. Isten isten még keresi az erős emberek valójában ezt állítják, amikor kerek-perec kijelentik, hogy Isten márpedig nem létezik.

Az ateisták nem tudják bizonyítani, hogy Isten nem él mondjuk a nap belsejében, vagy a Jupiter felhői mögött vagy valami távoli csillagködben. Mivel ezeket a helyeket nem tudjuk megfigyelni, nem bizonyíthatjuk, hogy Isten nem létezik. Éppen ismerősök peine hit kell ahhoz, hogy valaki ateista legyen, mint hogy teista.

isten isten még keresi az erős emberek

Az ateizmus nem bizonyítható, és Isten létezését hit által kell elfogadnunk. Persze a keresztyének erős meggyőződéssel hiszik, hogy Isten létezik, és belátják, hogy mindez hit kérdése.

Ugyanakkor viszont elutasítjuk azt az álláspontot, hogy az Istenbe vetett hit ésszerűtlen. Hisszük, hogy Isten létezése egyértelműen látható és érzékelhető, és filozófiailag és tudományosan szükségszerűnek bizonyult. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.