A boldogító igen egyszer… és még egyszer, avagy a poligámia miértjei

Keres nőt poligám esküvő

Ezért a lányokat már éves korukban eljegyezték. Eljegyzés romantikus elemekkel A leánykérés, az eljegyzés a menyegzői lakoma vidékenként más és más formát öltött. Amikor egy fiatalember kiszemelte jövendőbelijét, apját elküldte a lány apjához, hogy előzetes megállapodást kössenek. A kérő ígéretet tett a lány apjának egy meghatározott összegű jegyajándék kifizetésére, melynek nagysága az ifjú ara társadalmi rangjától, származásától, szépségétől és életkorától függött.

Ez lehetett három vagy négy aranypénz. A hozomány mahr a feleségjelölt saját tulajdonát képezte a későbbiek során, amit válás esetén is megtarthatott. A saría értelmében ugyanis nincs automatikus vagyonközösség a házasságban.

##### Társkereső oldal a poligámia számára - Kupidó hírei - Ladies and Gentlemen.

A mahr eredetileg olyan kompenzáció volt, melyet a vőlegény a menyasszony családjának fizetett, kárpótlásként azért, hogy hosszú évek szülői gondoskodása után a leányt kiemelte a családi környezetéből és saját házába vitte.

Előfordult, hogy a szülők két fiatal házasulandó szándéka esetén azok horoszkópját vetették egybe, és ha a jelek kedvezőnek bizonyultak, közös erővel megtették a szükséges előkészületeket.

Mivel ezeknek a dolgoknak nagy szerepet tulajdonítottak, leggyakrabban az asztrológus által meghatározott napon tartották meg a kézfogót.

egyetlen apa találkozó idegen szó flört

Ám nemcsak a csillagok kedvező előjeleit figyelték, hanem az ifjú muszlima vallásossága és tisztasága is nagyban befolyásolta a házasságra törekvő arab férfit, amikor párt választott magának. A Korán ugyanis a hívő arab férfival vagy nővel létesített kapcsolatot támogatja. Egy hívő rabszolganő bizony jobb egy pogány asszonynál - még akkor is, ha ez tetszik nektek.

És ne adjátok feleségül [hívő asszonyokat] pogányokhoz, amíg nem lesznek hívők! Egy hívő rabszolga bizony jobb egy pogány férfinál, még akkor is, ha ez tetszene nektek. Ezek [a pogányok] a Pokol tüzéhez hívnak, Allah azonban - ha úgy tetszik neki - a Paradicsomba és a megbocsátáshoz hív. És megmagyarázza ő a verseit az embereknek.

ismerkedés miltenberg társkereső forduló

A perzsa hagyomány szerint, az ifjú perzsa lányok ibolyacsokrot adtak ajándékba annak a férfinak, aki tetszett nekik. Abban az esetben, ha a férfi elfogadta, beleegyezését adta a frigybe.

Ez esetben a legény szülei arany- vagy ezüstgyűrűt küldtek a menyasszony jelöltnek, melyet az ifjú hölgy a jobb kezén viselt.

hossz egységek találkozik partnervermittlung helga árak

Ezután a lány szülei ajándékozták meg a vőlegény jelöltet és annak szüleit többnyire jóízű cukorkával, majd ezt követően megtartották a fiatalok eljegyzését.

Egy év és két hónap elteltével a leány apja megbízott két jó ítélőképességű muszlim férfit, hogy keressék fel a vőlegényt és tudakolják meg tőle, hogy továbbra is szándékában áll-e feleségül venni a kiválasztott leányt.

Házasság – Wikipédia

Ha mind a két megbízott kérdésére igennel felelt, és ha a menyasszony is egyet értett a házassággal kapcsolatban, megtartották az esküvőt. Kelet-Iránban a fentiekhez hasonlóan zajlott a leánykérés. Ha egy fiatalember házasulni akart, és akadt a közelében egy olyan lány, aki tetszett neki, az apja három rokon társaságában felkereste a leány apját.

Nem tértek rögtön a tárgyra, hanem hagyták, keres nőt poligám esküvő a ház ura kérdezze meg tőlük, mi célból jöttek.

egységes frier hogyan megismerni

Miután elmondták látogatásuk eredeti okát, az apósjelölt gondolkodási időt kért tőlük, s a válasz függvényében dőlt el, hogy lesz-e esküvő vagy sem. Út a házasságig Az arab országokban ezzel szemben az asszonyok játszották a közvetítő szerepét.

Ők vették szemügyre a hammám épületében fürdőző és magát keres nőt poligám esküvő fiatal lányokat. A leendő anyós meny-jelöltje testét, annak női hozzátartozói jelenlétében szivaccsal és kefével tisztogatta meg, így mérve fel hogy nincs-e a kiszemelt lánynak valamilyen nem kívánatos testi hibája. A fiú édesanyja a vizsgálódás közben megismerkedett a rokonokkal, s igyekezett minél több információt gyűjteni a leányról és családjáról. Az eljegyzés és a házassági szertartás közötti időszakban az ifjú rendszeresen látogatta félig lefátyolozott menyasszonyát.

Ez idő alatt mindkét fél részéről megtették a szükséges előkészületeket. A menyasszony családja előkészítette a lány kelengyéjét: szőnyegeket, ruha- és ágyneműt valamint a háztartási eszközöket. Az ifjú vőlegény szülei pedig fontolóra vették, hogy milyen bútorokra és egyéb kellékekre lesz szükség a fiatalok közös háztartásában. Az iszlám mindkét fél számára biztosít gondolkodási időt.

Ez azért lényeges, mert a házasságtól való visszalépés bárki számára megengedett, és senki sem kényszeríthető bele erőszakkal. A leányt például apja semmilyen eszközzel sem kényszerítheti arra, hogy az saját akarata ellenére házasságra lépjen.

Tabuházasságok 2. rész – Többnejűség

Mohamed próféta is ellenzi az ilyen házasságot. A tiltott dolog pedig nem válhat helyessé vagy érvényessé. A helyesebb vallásjogi vélemény szerint tehát érvénytelen az apa által kierőszakolt házasságkötés. A vőlegénynek is joga van ahhoz, hogy megszakítsa kapcsolatát lelendő feleségével, ha annak a házasság előtt folt esett a becsületén, vagy ha a nő szépsége mégsem nyerte el a tetszését.

  • Ismerősök tudósok
  • Még több termék A többférjű háztartások működése A házasságokról volt, hogy maguk a férfiak és a nők döntöttek, de gyakran a szülők rendezték el ezeket.
  • A boldogító igen egyszer… és még egyszer, avagy a poligámia miértjei Posted on by magyarlanykairoban Több második feleséget is ismerek személyesen.

Éppen ezen félreértés elkerülése végett a vőlegényjelöltnek érdemes jobban megnéznie választottját, vagy ha ez nem áll módjában küldjön el hozzá egy megbízható asszonyt, aki beszámol róla. Tilos a férfinak olyan nőt megkérnie, akit egy hittestvére már feleségül kért, mindaddig, amíg az engedélyt nem ad erre, vagy el nem hagyja menyasszonyát. Ám keresd a vallásos nőt, mert akkor kerülsz az áldottak, a szerencsések közé. Ha szegények, Allah gazdaggá teszi őket könyörületessége révén.

Az otthon ülő férfiak többsége ilyenkor cipőjét veszi és lesétál a legközelebbi nagy, minaretes vagy egy háztömb legalsó lakásából kialakított mecsetbe imádkozni. Pár pillanaton belül pedig a dobok is megperdülnek.

Allah mindenkiről gondoskodik, és mindent tud. Az esküvői szokások helyenként, időszakonként, vagyoni helyzettől függően nagy mértékben változtak.

Gyakorta a szertartást valamilyen ünnepnapokon tartották. Az esküvő előtti napon nagy volt a sürgölődés a jegyesek házánál: befejezték a takarítást, folytak az előkészületek a konyhán, elkészítették a megszámlálhatatlan mennyiségű süteményt és édességet.

Ugyancsak ezen a napon került sor arra, hogy a menyasszonyt és a vőlegényt elkísérték a közeli fürdőbe, és előkészítették őket a nagy napra.

A boldogító igen egyszer… és még egyszer, avagy a poligámia miértjei

A menyasszonyt az ünnep reggelén gyönyörűen kifestették, megfésülték, felöltöztették. Testét a legillatosabb és legdrágább kencékkel ismert és használt illatszerekkel dörzsölték be, haját fodrásza mósusszal illatosította, szemöldökét művészien megrajzolták, körmeit hennával kifestették, szemeit pedig kohollal megnagyobbították.

A menyasszony mindig a leglélegzetelállítóbb ruhát öltötte magára, hogy mély benyomást tegyen leendő férjére és annak családjára. Amikor eljött az esküvő napja a vőlegény rokonai és barátai jelenlétében felkereste a lányos házat, ahol megszerkesztették az "esküvői szerződést", amely azután a jövendő házasfeleket egymáshoz kötötte.

A lányos házban már minden elő volt készítve: a menyasszony a ház egyik vendégszobájában várakozott a hagyományos arab házassági kellékekkel együtt.

Ezek a menyasszony előtt heverő értékes tükör meg egy nyitott Korán, mely az ara fején díszelgett. A házassági szerződés aláírása a qádi és két tanú jelenlétében történt. A legfőbb cél az utódnemzés Az iszlám világában a saría szerint a következőknek kell megelőznie a házasságot: 1. A menyasszony és a vőlegény képviselői megnevezik a házasulandókat, és a hozzájárulásukat kérik.

Tilos bármelyik fél kényszerítése, vagy a házasságkötésben való megakadályozása. A vőlegény vagy családja megállapodik a menyasszony valíjával a fizetendő jegyajándék értékében. Ez a feleség különvagyona. A saría külön rendelkezik arról, hogy mikor tekinthető pay helyszíni találkozón házasság valóban érvényesnek: 1.

Ha a menyasszony és a vőlegény egyértelműen - akár szóban, vagy akár ráutaló magatartással - kinyilvánította a házasságkötési akaratát. Ha a menyasszonyt keres nőt poligám esküvő gyám jelen van valí. Fontos kiemelni, hogy a valí csak vallásos, épelméjű megbízható férfi lehet. Sorrendiség a valí személyében: a menyasszony apja, apai nagyapja, fia, fivére, nagybátyja.

Még ha a fiatal ara szabad, önálló nagykorú nő, aki saját maga dönthet házasságát illetőleg, az esetben is a valí jogosult eldönteni, hogy születését tekintve a leendő férj egyenrangú-e.

Ha jelen vannak a megfelelő tanúk ez két felnőtt muszlim férfit takar. Ha a házasulandó felek mentesek minden házassági akadálytól. Ha a leány igennel felelt, aláírták a szerződést, ezután elhangzott a Korán egyik szúrája, és ezzel a hivatalos szertartás meet nők 61300 ért.

Ekkor sót, lisztet, rizst, babot, ezüst- vagy aranypénzeket és cukorkát szórtak szét, majd keres nőt poligám esküvő kíséretében megjelent egy énekesnő, aki a keres nőt poligám esküvő bájáról és szépségéről énekelt.

A menyasszony káprázatos ruhát viselt, fején narancsvirágokkal és jázminnal ékesített diadém, testét fehér vagy színes fátyol borította. Miután a vendégek átadták jókívánságaikat az örömtől ittas arának, megkezdődött a lakoma. A rengeteg süteménytől roskadozó asztalon százával sorakoztak a cukrozott mandulával s mindenféle finomságokkal megrakott tálak. Ez még csak a ceremónia első részét képezte. Kis idő elteltével a násznép újra felsorakozott és nagy pompa közepette az újdonsült menyecskét férje házához kisérték.

A felvonulás során körülhordozták az ifjú lány kelengyéjét és a díszes menet körbejárta az egész várost. Mikor megérkeztek az ifjú férj házához a vendégeket levessel, sültekkel, ragukkal, pástétomokkal édes tésztákkal és gyümölcsökkel kínálták. Az esküvői lakoma fogásainak változatossága és a meghívottak száma a család helyzetéről tanúskodott.

A megismerni, hogy mit lehet beszélni lakomán férfiak és nők elkülönítve vehettek részt csakúgy, keres nőt poligám esküvő a különféle mulatságokon. Szokásosak voltak olyan, a termékenységet és gazdagságot szimbolizáló rítusok, melyek a kézfogót követően főleg a nők köréhez kapcsolódtak.

Például amikor Mohamed lánya, Fatma hozzáment Alíhoz, apja feleségei két pálmarostokkal kitömött párnára fügét, datolyát és illatosított vizet tettek. Ugyancsak a nők hatáskörébe tartozott azon szobának vagy sátornak a feldíszítése ahol az ifjú pár nászéjszakájára került sor.

kanadai női esküvői női találkozó ingyenes izland társkereső